دوره‌ محاسبات ذهنی چرتکه ویژه ۵ تا ۱۳ سال.

/
دوره‌ محاسبات ذهنی چرتکه ویژه ۴ تا ۱۳ سال | علوم رباتیک آموزش…

شروع ثبت‌نام دوره‌های رباتیک، الکترونیک و اندروید.

/
امسال مجموعه علوم رباتیک با اتکا به دانش و تجربه اساتید خود و ار…

مقام آوری دانشجویان دانشکده نفت اهواز در مسابقات رباتیک

/
افتخاری دیگر برای مجموعه علوم رباتیک. تیم های دوره رباتیک علوم رباتیک در دان…